woensdag 21 november 2012

THEMA TECHNOLOGIE - DE KLEINE UITVINDER

Met dit thema willen we onze kleuters aandachtig maken voor de wondere wereld van wetenschap en techniek in hun eigen leefwereld.
Inspelen op aspecten van alledaagse gebeurtenissen, gebruiken van allerlei voor de hand liggende materialen en werken aan de ontwikkelingsdoelen op het eigen tempo van iedere kleuter.

Leeruitstap naar technopolis !



...... en nu in de klas experimenteren !

Drijven en zinken
















Bloemen kleuren








Daar is Jan de timmerman

Daar is Jan de timmerman,
wat die man allemaal maken kan!
Kasten, kisten, koffers, banken
zaagt baas Jan van mooie planken.
Weet je, hoe dat zagen gaat ?
Zó !
Zo zaagt Jan Baas in de maat !

Jan Baas schaaft het ruwe hout,
glad als ijs en blinkend als goud.
Weet je hoe dat schaven gaat ?
Zó !
Zo schaaft Jan Baas in de maat !

Zijn hamer danst bij 't kloppen
tikt de spijkers op hun koppen.
Weet je hoe dat kloppen gaat ?
Zó !
Zo klopt Jan Baas in de maat !

Jan Baas heeft de stukken klaar,
timmert alles in elkaar.
Jan Baas is de beste timmerman,
die alles maken kan !

 




De timmerbank






Hamertje tik










Jenga









Magnetics







Technics




















Knex












 Met z'n allen bouwen aan een kruipend dier










Werkblaadjes maken














..... en ook nog uitvinden en knutselen !



Kleurenschijf knutselen en draaien maar








Magnetische slang










Ballonauto maken






Rijdende ballonauto





Een echte parachute maken